70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Четврток, 16 Април 2020 07:50

заразни болести

Напишано од

Живееме во период кога на човештвото му се случува пандемија. Кога се надеваме на моќта на медицината и нејзината способност да го реши проблемот. Но, успешното надминување на оваа заразна болест во многу зависи и од нашиот однос кон неа. Начинот на пренесување не прави и нас одговорни во борбата со вирусот. Свесноста за вирусот, сериозниот пристап кон проблемот и грижливоста се најважни етички вредности при оваа борба. Лекомисленоста и несериозноста може дополнително да ги влошат работите. Поради начинот на пренесување мора особено да ја истакнуваме и одговорноста кон другите. Особено ако сме се веќе здобиле со болеста. Тогаш особено е значајно, совесно и одоговорно да се однесуваме кон другите се со цел да не ги заразиме.  

Вторник, 14 Април 2020 15:59

прашања за пио за Окна

Напишано од
Page 1 of 3