Запишувањето на ученици  во I година за учебната 2019/2020 година во јунскиот уписен рок-трето пријавување ќе се врши на 01.07.2019 година од 08.00-15.00 часот согласно објавениот оглас.