Picture1

Започна Новогодишното украсување на училниците и кабинетите во СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип.

Навистина пријатно изненадување претставува оваа оригинална идеја за Новогодишно украсување на својата училница-биолошки кабинет од страна на учениците од IV3-класен раководител Лила Донева.

Убав пример за придонесување во создавањето на подобра училишна клима и култура!

 

АКТУЕЛНОСТИ