Picture1

На 21.11.2012 година (среда) се реализираше традиционалната акција-ДЕН НА ДРВОТО, засади ја својата иднина!

Нашето училиште активно учествуваше во акцијата што се реализира во месноста "Кундинска барака".

 

 

e-dnevnik 2

-

erazmus-2