70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

Би сакале да изразиме огромна и искрена благодарност до менаџментот на фабриката ТАБ-МАК доо Пробиштип за донацијата на ХТЗ опрема за 30 ученици од машинската струка , за нивната несебичност и отвореност за соработка со нашето училиште.  

Повеќе ...

За потребите на СОУ “Наум Наумовски-Борче”-Пробиштип преку спроведување на јавна набавка 04/2016, набавени се и поставени 4 сончеви колектори на новата спортска сала "Софија Петровска"

Повеќе ...