ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС за Патронен празник 01.04.2019 година