РАСПОРЕД на активности за завршување на наставната 2018/2019 година