Мисија и визија

Мисија и визија

Obrazovanieto na u~enicite e dobro organizirano vo soglasnost so potrebite na visoko obrazovnite ustanovi i pazarot na trudot vo regionot i po[iroko, preku realizirawe na sovremena i fleksibilna aktivna nastava, spored potrebite na u~enicite, so primena na sovremena informati~ka tehnologija. 

Мисија

28056780 1814552165243413 6890812640609381423 n ZAWEB

Ø Izjava na misijata

 “U~i, kreativno razmisluvaj, bidi inventiven, razvij gi svoite ve[tini i gradi zaedni~ki ideali za podobra idnina!” 

Misijata na u~ili[teto ]e bide realizirana vo dobri rabotni uslovi i zdrava u~ili[na klima i kultura so maksimalna efektivnost vo realizacijata na u~ili[nata programa i iskoristuvawe na vrednostite na vonnastavnite aktivnosti, so poseben osvrt na vospitniot del vo ~ie sredi[te e adolescentniot period na na[iot u~enik. Vo ostvaruvawe na na[ata misija poseben udel ima i sorabotkata so drugite u~ili[ta i vospitno-obrazovni institucii vo Republika Makedonija, kako i sorabotkata so stopanskite i nestopanskite subjekti vo op[tinata i po[iroko.


Визија

Ø Izjava za vizijata na u~ili[teto

  “Dene[niot u~enik podgotvi go za utre[en ~ovek vo multietni~ko op[testvo” 

 

Celi na vizijata:

  Srednoto u~ili[te da bide bezbedno i kreativno mesto za u~ewe i vospituvawe na mladiot ~ovek-u~enik, so mo`nosti za pronao\awe i razvivawe na stru~ni kvalifikacii i potrebni ve[tini. Mesto kade [to ]e ima zdrava klima na dobri me\u~ove~ki odnosi i uspe[en profesionalen razvoj na vrabotenite. Na[ata vizija e produkcija na zdrava, obrazovana i vospitana, stru~no usovr[ena li~nost koja ]e uspee prakti~no da gi primeni steknatite potencijali i vrednosti vo op[testvoto i pazarot na trudot ili kvalitetno da go prodol`i svoeto obrazovanie.