Запишувањето на ученици  во I година за учебната 2018/2019 година во јунскиот уписен рок-прво пријавување ќе се врши на 18 и 19.06.2018 година од 08.00-15.00 часот