Запишувањето на ученици  во I година за учебната 2019/2020 година во јунскиот уписен рок-прво пријавување ќе се врши на 17 и 18.06.2019 година од 08.00-15.00 часот