70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

За потребите на СОУ “Наум Наумовски-Борче”-Пробиштип преку спроведување на јавна набавка 04/2016, набавени се и поставени 4 сончеви колектори на новата спортска сала "Софија Петровска"

Read more ...

За време на користењето на годишниот одмор во СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип се изврши реновирање на просториите во гимназиската зграда. За реализација на оваа активност беше претходно спроведена јавна набавка во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

Read more ...

Освоено одличното второ место во одбојка-машка конкуренција!

На Гимназијадата што се одржа во Охрид од 8 до 10.05.2014 година, СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип учествуваше во натпреварите во одбојка-машки, кошарка-женски и атлетика.

Read more ...

    При изведбата на реновирањето на просториите во гимназиската зграда во , СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип, со претходна согласност од страна на Наставничкиот совет, беа тргнати сите поставени таблоа и складирани во соодветна просторија на претходната училишна библиотека. 

Read more ...