70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип

За потребите на СОУ “Наум Наумовски-Борче”-Пробиштип преку спроведување на јавна набавка 04/2016, набавени се и поставени 4 сончеви колектори на новата спортска сала "Софија Петровска"

Повеќе ...

За време на користењето на годишниот одмор во СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип се изврши реновирање на просториите во гимназиската зграда. За реализација на оваа активност беше претходно спроведена јавна набавка во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2016 година.

Повеќе ...

Освоено одличното второ место во одбојка-машка конкуренција!

На Гимназијадата што се одржа во Охрид од 8 до 10.05.2014 година, СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип учествуваше во натпреварите во одбојка-машки, кошарка-женски и атлетика.

Повеќе ...