РАСПОРЕД на активности во АВГУСТ за завршување на учебната 2018/2019 година