Програма за завршна екскурзија за учениците од III година во учебната 2018/2019 година