Истакнати ученици:Радмила Мишева

Успешно учество на нашата ученичка Радмила Мишева на меѓународен натпревар од областа на Народна техника

Биографски податоци

Име и презиме: Радмила Мишева
Возраст: 18

Паралелка:IV-1
Вид на образование: Гимназиско образование, природно-математичко подрачје, комбинација А

Meсто на живеење: Пробиштип

20768083 493164874368586 8976768825569268100 n

Успешна приказна

Учество на наша ученичка Радмила Мишева на меѓународен натпревар по Народна техника под менторство на професорот по Хемија Драги Станојковски ,кој се одржа во Србија, Зрењанин.

На натпреварот учествуваа преставници од Србија,Хрватска , Босна и Херцеговина , Словенија ,Бугарија , Црна Гора , Романија и Македонија.
Од Македонија беа избрани тројца преставници кои ја преставуваа нашата земја , меѓу кои од средно училиште од земјава беше преставник само нашата ученичка.На меѓународниот натпревар имаше трочлена комисија составена од универзитетски професори.Ученичката одлично ја престави земјата , а воооедно и нашето училиште и се врати со добиена 
Специјална награда за најиновативен проект во југоисточна Европа и признание

Радмила Мишева е одлична ученичка во гимназиско образовани, природно-математичко подрачје, комбинација АОдлич.

  • Одличен ученик
    се истакнува со своето континуирано и посветено учење .
  • Примерен ученик 
    редовна на настава, со примерна дисциплина и однесување.
  • Aктивно учество  
    на натпревари и останати ученички активности.
20768271 493164881035252 3071098301976466574 n
19366436 614391098760237 5981156028516939149 n CROP

ВИКТОРИЈА  ВАРАДИНОВА

             III-4 спортска гимназија

 Истакнат ученик-спортист